Slovensko má veľa exekútorov a mnohí nepracujú efektívne, inkasné spoločnosti vyzývajú na zmenu legislatívy

13. februára 2024

13.2.2024 (SITA.sk) – Slovensko má nadmerný počet exekútorov, pričom veľa z nich nepracuje efektívne. Upozorňuje na to Asociácia slovenských inkasných spoločností.

Na súčasnom stave sa podľa asociácie podpísal najmä systém náhodného prideľovania exekútorov, ktorý garantuje prácu a odmenu aj tým, ktorí nemajú snahu vymôcť dlh. Preto vyzývajú Ministerstvo spravodlivosti SR na diskusiu a úpravu legislatívy.

Asociácia žiada, aby si súkromní veritelia mohli zvoliť exekútora v rámci kraja, aby bol zavedený funkčný systém kontroly exekútorov a aby bol u exekútorov zavedený vekový cenzus 67 rokov.

Nárok na paušálne výdavky

Náhodné prideľovanie exekútorov bolo na Slovensku zavedené pred siedmimi rokmi s cieľom rovnomerne rozdeliť prácu exekútorom, zefektívniť vymáhanie oprávnených nárokov veriteľov a primeranie chrániť dlžníkov.

Exekútorom bol zároveň priznaný nárok na paušálne výdavky v prípade, ak bude exekúcia zastavená. Podľa asociácie sa však tento systém premietol do neefektívnosti niektorých exekútorov najmä pri nižších vymáhaných sumách.

Niektorí exekútori tak dosahujú len štyridsaťpercentnú vymožiteľnosť v porovnaní s efektívnejšími kolegami v danom kraji.

Nevymáhajú pohľadávky

Časť exekútorov totiž nevymáha zverené pohľadávky, zastavuje exekúcie a „vyčkáva“ na vyfakturovanie paušálnych výdavkov oprávnenému.

Ako vysvetľuje prezident inkasnej asociácie Martin Musil, súčasný stav nemotivuje niektorých exekútorov vymáhať pohľadávky, nakoľko majú garantovanú odmenu za „svoju prácu“ bez ohľadu na to, či dlh vymôžu.

„V efektívnosti exekútorov tak vidíme násobné rozdiely. Na to následne doplácajú tak štátne inštitúcie, ktoré majú výpadok príjmov v dôsledku neefektívne vedených exekúcií, ako aj drobní veritelia, ktorí sa čím ďalej ťažšie dokážu domôcť svojich práv. Týka sa to najmä pohľadávok nižších ako 500 eur, kedy je odmena exekútora z vymoženej sumy nižšia ako náhrada paušálnych výdavkov exekútora pri zastavení exekúcie. Nehovoriac o viacnásobnom uplatňovaní paušálnych výdavkov exekútorom pri viacerých exekúciách voči jednému povinnému,“ hovorí Musil.

Máme veľa exekútorov

Na nižšiu efektívnosť exekútorov vplýva podľa asociácie aj fakt, že na Slovensku je exekútorov neprimerane veľa. Kým v Českej republike ich pred rokom pôsobilo 154, na Slovensku bolo v rovnakom čase až 250 exekútorov, čo je podľa asociácie pre potreby krajiny naddimenzované.

Často totiž ide o malé exekútorské úrady, ktoré nemajú zautomatizované procesy, kapacitne nestíhajú pravidelné lustrácie a v konečnom dôsledku čakajú na vyrubenie trov zo zastavených exekúcií, ktoré im pokryjú ich náklady. Tento stav má za následok finančnú ujmu a finančné straty na strane oprávneného.

Pomohol by vekový cenzus?

Asociácia preto navrhuje ako jedno z riešení, aby sa exekútorom zaviedol vekový cenzus 67 rokov.

„Po dovŕšení veku 67 rokov by zanikol výkon funkcie exekútora, podobne je nastavený vekový cenzus aj u notárov. Jednak by sa zoptimalizoval počet exekútorov, no vytvorilo by to aj tlak na efektivitu exekútorských úradov,“ hovorí Martin Musil.

Aktuálna neefektivita totiž podľa neho spôsobila, že veritelia čím ďalej menej využívajú služby exekútorov, čo jednak zhoršuje vymožiteľnosť pohľadávok a taktiež to v konečnom dôsledku zhoršuje aj ekonomickú situáciu samotných exekútorov.

Viac k témam: Exekútori
Zdroj: SITA.sk – Slovensko má veľa exekútorov a mnohí nepracujú efektívne, inkasné spoločnosti vyzývajú na zmenu legislatívy © SITA Všetky práva vyhradené.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*