motivacia

Zákazníci na prvom mieste

9. decembra 2021

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Majitelia malých firiem majú neľahkú úlohu, keďže vo firme musia zastávať hneď viacero funkcií. Často majú na starosti vedenie firmy, jej financie a marketing, riadia produktový vývoj, inventarizáciu, ľudské zdroje, komunikáciu, vzťahy s klientmi a do toho všetkého musia riešiť...

Všetko je o postoji

23. novembra 2021

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Úspešní lídri sa rýchlo naučia, že mať správny postoj je jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Pozitívne myslenie, ktoré pretrváva aj napriek riešeniu každodenných výziev, s ktorými sa v podnikaní prirodzene stretávate, umožňuje podnikateľom nielen prežiť, ale aj prosperovať...