POZOR! Množstvo Slovákov dnes môže odložiť respirátory, aké aktuálne výnimky po novom platia z ich nosenia?

14. marca 2022

Vedeli ste, že množstvo Slovákov už nemusí po novom nosiť respirátory prípadne rúška dokonca aj v interiéri? Aké výnimky z ich nosenia platia od tohto týždňa, to sa dočítate v tomto článku.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nebude vzťahovať na:

  • osoby vystupujúce na tlačových konferenciách pre novinárov
  • účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

a) deti do 6 rokov veku,

b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

e) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,

f) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,3

g) osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,

h) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

i) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

j) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

k) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

l) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,

m) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

n) čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,

o) osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov,

p) žiakov v škole alebo školskom zariadení počas výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu,

q) osoby vystupujúce na tlačových konferenciách pre novinárov,

r) účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch.

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na hromadných podujatiach.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

a) deti do 6 rokov veku,

b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,

c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre,

d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

f) osoby pri výkone športu,

g) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

h) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

i) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

j) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

k) osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov,

l) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,

m) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B, 3 )

n) účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch,

o) osoby vystupujúce na tlačových konferenciách pre novinárov.

(4) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na: a) deti do 6 rokov veku, b) deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

Daj vedieť svojím priateľom

2 komentárov na “POZOR! Množstvo Slovákov dnes môže odložiť respirátory, aké aktuálne výnimky po novom platia z ich nosenia?

  • zelezny kon píše:

    ) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona

    akeho zakona ?????????????? vyhlaska nieje a nikdy nebude zakonom a nikdy nieje ziadnemu zakonu nadradena

  • Jana píše:

    A osoby choré na pľúca ako je ID a má pľúcnu fibrozu? Ja nemôžem dýchať ak mam čo i len rúško nie to respirátor potrebujem čerstvý vzduch tak ako

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*