vzor motivacneho listu

8. februára 2022

………………… Meno, Priezvisko….Bydlisko………….. …….Názov spoločnosti…….……..Meno konrétnej osoby……….……..ulica………. ……..PSČ, Mesto………. …….Mesto, Dátum…. Motivačný list Na základe inzerátu, uverejneného dňa ………………… na stránke www…………….., by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „………….pozícia…………………“. Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i […]...