Ústavný súd rozhodol, že plošné bezpečnostné previerky sudcov nie sú v súlade s ústavou

30. januára 2019

KOŠICE 30. januára (WebNoviny.sk) – Plénum ústavného súdu na dnešnom neverejnom rokovaní rozhodlo, že časti prijatého ústavného zákona z roku 2014 umožňujúce plošné previerky sudcov Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) sú v rozpore s Ústavou SR. Protiústavnými sú aj viaceré ustanovenia zákonov, ktoré pri previerkach sudcov na tento ústavný zákon nadväzujú.

Časti ústavného zákona týkajúce sa previerok i preverovania sudcovskej spôsobilosti a súvisiacich predpisov napadla na ÚS vtedajšia predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. K rozhodnutiu pripojili odlišné stanovisko sudcovia Lajos Mészáros, Marianna Mochnáčová, Ladislav Orosz a Rudolf Tkáčik. Odlišné stanoviská budú zverejnené po ich písomnom vyhotovení.

Narušenie materiálneho jadra ústavy

Podľa ústavného súdu napadnuté časti ústavného zákona sú v rozpore s implicitným materiálnym jadrom Ústavy Slovenskej republiky, pričom ho tvoria princípy demokratického a právneho štátu a medzi nimi aj princíp deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, pričom súdna moc je nezávislá.

ÚS zdôraznil, že implicitnému materiálnemu jadru Ústavy SR nemôžu odporovať ani ústavné zákony, pričom je oprávnený preskúmať prípadný rozpor noriem ústavného zákona s implicitným materiálnym jadrom Ústavy SR.

ÚS vidí rozpor medzi princípom deľby moci a nezávislosťou súdnej moci ako aj uplatnenie previerok na už ustanovených sudcov. V prípade overovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na sudcov „v podobe a rozsahu, ako ho zaviedol ústavný zákon a nadväzujúca zákonná úprava, ústavný súd identifikoval takýto zásah s intenzitou narúšajúcou materiálne jadro ústavy ‚len‘ v rozsahu princípu deľby moci„.

Zneužitie informácií z previerok

Ústavný zákon stanovil, že všetci súčasní sudcovia aj kandidáti na tieto posty majú prejsť previerkami, pričom preverovanie má vykonávať NBÚ. Sudcovia zmenu kritizovali a vyslovili obavy, že informácie z previerok môžu byť voči nim zneužívané. Súčasne vyčítali retroaktivitu a ohrozenie nezávislosti súdnictva.

Keďže podľa názoru ústavného súdu nie je nesúladným samotný inštitút overovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na vymenovanie za sudcov súdnou radou, bude podľa názoru ústavného súdu možné za ústavne konformné považovať, ak zákonodarca prijme takú zákonnú právnu úpravu overovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na vymenovanie za sudcov súdnou radou, v zmysle ktorej bude súdna rada rozhodovať o sudcovskej spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcov autonómne. Znamená to, že zákonná právna úprava nebude súdnej rade určovať, že niektorý z podkladov na rozhodnutie súdnej rady – vrátane podkladov poskytnutých súdnej rade štátnymi orgánmi (orgánmi výkonnej moci), ktoré si súdna rada od štátnych orgánov (resp. od orgánov výkonnej moci) vyžiadala – má rozhodujúci význam. Zákonná právna úprava teda musí súdnej rade poskytovať reálnu možnosť autonómne posúdiť podklady poskytnuté jej štátnymi orgánmi, ako aj overiť si ich úplnosť, objektívnosť a správnosť a na základe tohto posúdenia následne autonómne rozhodnúť o tom, či v konkrétnom prípade sú u kandidátov na vymenovanie za sudcov splnené predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Viac k témam: sudcovia, Ústavný súd SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Ústavný súd rozhodol, že plošné bezpečnostné previerky sudcov nie sú v súlade s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*