ako urcit vyzivne

Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa

8. februára 2022

Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Navrhovateľka: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Odporca: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Dieťa: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa(§ 62 a nasl, § 36 ods. 1 Zákona o rodine) Čl. 1 1.1 S otcom maloletého dieťaťa som uzavrela manželstvo ……………………….(dátum). Z tohto manželstva sa nám narodil […]...