priajatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania

8. februára 2022

….Názov spoločnosti….. …..konkrétna osoba…… ……ulica………. …….PSČ, Mesto…….. IČO: 123456789 ……..Meno, Priezvisko……. ……..ulica………….. …….PSČ, Mesto…….. r.č.: 123456/xxxx Mobil: ………………. e-mail: …………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ………………..(konkrétna osoba v spoločnosťi), na základe Vášho inzerátu uverejneného …………..(kde ste našli informácie o pracovnej ponuke) dňa ……………. sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………….(pozícia). Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej […]...