Rok 2019 bude v znamení príprav na budúce zmeny

14. januára 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019  (WBN/PR) – Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) aj v minulom roku vyrobilo viac ako milión vozidiel. Produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac ako 1 080 000 vozidiel, čo je najvyššie číslo v histórii Slovenska. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 46,8% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35%. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2018 si prvenstvo udržalo počtom 198 vozidiel.

Bilancia uplynulého roka dopadla veľmi dobre, čo nás samozrejme veľmi teší,“ hovorí Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR.  „Treba si však uvedomiť, že automobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti významné zmeny. Tento rok bude preto mimoriadne náročný. Je nevyhnutné vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme nové výzvy dokázali zvládnuť.

Predstavitelia ZAP SR definovali bariéry ďalšieho napredovania a zachovania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, o ktorých rokovali s predsedom vlády a vybranými ministrami. Výsledkom bolo uznesenie, ktoré riešilo otázky dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily a opatrenia v systéme duálneho vzdelávania. Medzi úspechy minulého roka možno zaradiť vstup Asociácie zamestnávateľských zväzov (APZ) do Hospodárskej a sociálnej rady (HSR), čím sa ZAP SR ako člen APZ stal relevantným partnerom sociálneho dialógu. Zväz automobilového priemyslu SR sa aktívne podieľal aj na príprave stratégií hospodárskej politiky,  životného prostredia, rozvoja elektromobility, či na príprave rozvoja aplikovaného výskumu a inovácií. ZAP SR aktívne participoval aj pri otvorení trhu práce pre pracovníkov z tretích krajín, na zvýšení mobility pracovnej sily či pri rekvalifikačných projektoch. Posun nastal aj v projekte duálneho vzdelávania a pozitívna je aj akreditácia študijného odboru „Profesijný bakalár.“ Okrem toho  v rámci propagácie technického a prírodovedného vzdelávania zväz realizoval Automobil Junior Akadémiu a pokračoval v projekte SPICE a udeľovaní ceny ZAP SR za najlepšiu diplomovú prácu.

Tento rok bude automobilový priemysel v znamení prípravy na globálne výzvy, ktoré súvisia hlavne s legislatívou v oblasti znižovania emisií, dôsledkom čoho nastane rozvoj trhu s vozidlami na alternatívny pohon. To prinesie zmeny v štandardnom ponímaní mobility a dopady na výrobu vozidiel a dielov, “ hovorí Alexander Matušek. „Preto budeme aj v roku 2019 pokračovať v definovaní bariér a potrieb ďalšieho  rozvoja automobilového priemyslu a budeme žiadať vládu o aktívny dialóg.“

Na zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu je potrebné odstrániť nestabilitu a slabú predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Je nevyhnutné zabrániť rýchlemu a nepredvídateľnému nárastu nákladov zamestnávateľov. Problémom zostáva aj nízka úroveň výskumno-vývojových aktivít,  nedostatočný rozvoj systému spolupráce akademickej obce a priemyslu pri aplikovanej vede, výskume a inováciách. Nízka je aj úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility.

„Jedna vec sú naše ambície, druhou vecou je kondícia, teda naša miera pripravenosti na prichádzajúce zmeny v súvislosti s príchodom elektromobility,“ dopĺňa Alexander Matušek. “ Musíme sa pripraviť na predpokladané zníženie zamestnanosti, nutnosť transformácie dodávateľskej základne, nové smerovanie aktivít pri získavaní a podpore investícií, na potrebu rekvalifikácie súčasných zamestnancov či na nevyhnutnosť  novej štruktúry a kvality absolventov škôl z pohľadu potrieb priemyslu. Ak týmto procesom nepostavíme pevné základy už v tomto roku, môže to ohroziť budúcu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.“

Registrácia vozidiel

Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2018 aj registrácie nových osobných áut. V kumulatívnom porovnaní dosiahli registrácie za minulý rok 98 080 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 1 995 vozidiel a 2,08%. Celkový trh s novými vozidlami narástol v porovnaní s rokom 2017 o 3 586 vozidiel na celkový počet 111 865 vozidiel. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.  Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 71 541 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 57% percent. V roku 2018 sa oproti predošlému rok opäť zhoršila veková štruktúra individuálne dovezených vozidiel, čo má negatívny vplyv na emisie z dopravy, životné prostredie a bezpečnosť na cestách. ZAP SR bude pokračovať v tlaku na zmenu registračných poplatkov, ktoré budú v súlade s trendom ochrany ovzdušia. Zároveň sa tak budú minimalizovať riziká, že sa Slovensko stane vrakoviskom Európy.

Viac k témam: ZAP SR, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Rok 2019 bude v znamení príprav na budúce zmeny © SITA Všetky práva vyhradené.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*