Zmeny v zákone o elektronických komunikáciách umožnia rýchlo identifikovať nositeľov nákazy COVID-19

8. decembra 2021

8.12.2021 (Webnoviny.sk) – Zmeny v zákone o elektronických komunikáciách, ktoré v stredu schválila vláda, majú umožniť rýchlu a efektívnu identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy koronavírusu. Zároveň majú zabezpečiť kontrolu dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy poskytnutím relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie.

Viac o téme: Koronavírus

Vláda tiež schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o zmenách v zákone o elektronických komunikáciách. Import ochorenia COVID-19.zo zahraničia je podľa ministerstva dopravy a výstavby, ktoré novelu predložilo, jedným z hlavných rizík šírenia koronavírusu. Novela by po schválení v parlamente mala nadobudnúť účinnosť 1. februára 2022.

Ochrana osôb pred šírením ochorenia

Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s pandémiou by mali telekomunikační operátori na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) poskytnúť do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia.

A to telefónne číslo na ochranu osôb pred hroziacim šírením prenosného ochorenia alebo na prijímanie opatrení pri ohrození života a zdravia. Ak uplynutie lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, operátori majú poskytnúť údaje najbližší pracovný deň.

Údaje môžu získavať len na jeden účel

ÚVZ po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov bude môcť spracované údaje zbierať, spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie 60 dní od ich poskytnutia. Po tejto lehote bude musieť úrad tieto údaje bezodkladne zničiť, o čom bude písomne alebo elektronicky informovať dotknutého účastníka a uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval.

Úrad bude oprávnený tieto údaje získavať len na zabránenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je nariadená, alebo na epidemiologické dohľadávanie kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín.

Úrad bude musieť poskytnúť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka parlamentnému ústavnoprávnemu výboru, alebo vždy, keď o to výbor požiada, správu o zákonnosti spracúvania údajov.

Návrh by už nemal vyvolávať pochybnosti

Obdobná úprava podľa rezortu dopravy bola predmetom aj nedávno schváleného nového zákona o elektronických komunikáciách. Keďže ustanovenie bolo vypustené po pripomienkach prezidentky, predložený návrh je upravený tak, aby vyhovel pripomienkam a nevyvolával pochybnosti o jeho ústavnosti.

Viac k témam: Koronavírus, Mimoriadna situácia, Novela zákona o elektronických komunikáciách, Núdzový stav, Pandémia, Zákon o elektronických komunikáciách
Zdroj: Webnoviny.sk – Zmeny v zákone o elektronických komunikáciách umožnia rýchlo identifikovať nositeľov nákazy COVID-19 © SITA Všetky práva vyhradené.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*