Motivačné faktory, ktoré majú najväčší význam

10. februára 2020

Je nemožné vyhodnotiť kvalitu a produktivitu spoločnosti bez vyhodnotenia užitočnosti a efektívnosti každého zamestnanca. Ľudské zdroje sú variabilnou hodnotou podnikových procesov, preto je dôležité zaistiť stabilitu kvality „pracovných rezerv“ a neustále merať úroveň produktivity tímu.

Rozhodujúcim faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje produktivitu a efektivitu spoločnosti ako celku, ako aj individuálneho zamestnanca, je nízka motivácia zamestnancov. Model pracovných vzťahov súčasnosti núti zamestnancov firiem plniť si svoje úlohy len na polovicu, no dôležitou podmienkou pre rozvoj spoločnosti je plné zapojenie sa do práce a úprimný záujem. Teda efektívna práca, ktorú podporuje bezpečnosť, kvalitné pracovné rukavice a dobrí kolegovia.

S cieľom formovať a udržiavať záujem zamestnancov o svedomité plnenie úloh a dosahovanie všeobecných cieľov spoločnosti však kombinujú moderní manažéri rôzne metódy motivácie personálu. A s tými najlepšími vás teraz oboznámime.

Nepodceňujte milé slovo a chválu

Slovo „ďakujem“ nie je automatická zdvorilosť, ale jednoduchý spôsob, ako oceniť u zamestnanca hodnotu jeho práce. Slovná vďačnosť by mala byť vždy primeraná a ako forma motivácie si nevyžaduje absolútne žiadne náklady.

Dajte im lepšiu mzdu

Finančná odmena je základným spôsobom motivácie zamestnancov, bez ktorej sú všetky ostatné metódy neúčinné. Samozrejme, potrebujete ochranný odev a pracovné montérky, to je však povinnosť a nie odmena.

Výška finančného odmeňovania môže byť pevná alebo flexibilná, hlavnou vecou je prediskutovať všetky otázky týkajúce sa peňazí vo fáze uzavretia pracovnej zmluvy s novým zamestnancom a dosiahnuť vzájomné porozumenie týkajúce sa mechanizmu výpočtu a odmeňovania.

Je dôležité nielen správne vyhodnotiť pomer objemu práce a miezd, ale tiež pravidelne prehodnocovať prevládajúci podiel, aby sa úroveň miezd udržala na slušnej a podhodnotenej úrovni. Na úrovni, vďaka ktorej si budete môcť zabezpečiť stanovený štandard života, komfort a sem tam si kúpiť novú vinylovú podlahu alebo pekné oblečenie.

Zmeňte oslovenie

Vo veľkých spoločnostiach je jednoduchým a efektívnym spôsobom motivácie zamestnancov aj obyčajné použitie mena. Skúsenosti naznačujú, že kontaktovanie zamestnanca podľa mena inšpiruje a motivuje k efektívnejšej práci. Vedúci sa, samozrejme, bude musieť snažiť zapamätať si všetkých zamestnancov osobne, existujú však aj iné spôsoby, ako tento problém vyriešiť, napríklad nosiť menovku.

Nezabudnite na dovolenku

Produktivitu tiež stimuluje možnosť neplánovanej dovolenky. Takéto privilégium nefunguje ako pravidlo, ale napríklad ako spôsob odmeňovania najlepšieho zamestnanca týždňa alebo mesiaca.

Mnohé z prezentovaných metód personálnej motivácie si nevyžadujú vysoké výdavky a reštrukturalizáciu zavedených obchodných procesov. Zároveň prispievajú k nadviazaniu kontaktov medzi vedením a tímom, zlepšujú efektivitu práce, pomáhajú dosahovať udržateľný hospodársky výsledok a udržiavať zdravú atmosféru v tíme. Tak to s nimi skúste aj vy.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*